H65 Div. 2

Systemet har två Div. 2-grupper med nio lag i varje grupp.

Segrarna i resp. division 2-grupp flyttas upp i Div. 1.
De sist placerade lagen i resp. Div. 2-grupp samt det näst sista laget i resp. Div. 2-grupp som samlat minst poäng, flyttas ned till Div. 3.

Regler i korthet:

Ålderskrav: 65 år eller äldre

Matcherna spelas max 18 hål från Gul Tee eller motsvarande.

Match kan sluta oavgjord.

Varje lag består av sex spelare.

Max. tillåtna exakt handicap som spelare i Div. 2 får tillgodogöra sig är 24,0.

Antal erhållna slag i matchen, dvs Spel-Handicap, följer sedan slopetabellen på den bana som matchen spelas på.