Välkommen till Mellansvenska Veteranserien i Golf

Mellansvenska Veteranserien är en frivillig och ideell sammanslutning av golfklubbar i Västmanlands, Södermanlands, Värmlands, Örebro och Östergötlands län som organiserar och genomför tävlingsspel i golf för klubblag. 

 

                                       

H65 Serierna år 2020

Vi spelar från Gul Tee (el. motsvarande)

MsV H65 innehåller tre divisioner:

Div. 1 har bara en serie

9 lag och Max Hcp = 20,0

Div. 2 består av två serier

Norra och Södra, båda med 9 lag.

Max Hcp = 24,0

Div. 3 består av tre serier

Norra och Västra med 8 lag  
samt Södra med 9 lag.

Max Hcp =28,0

Spelsäsongen 2020 inställd

Resultat Spelsäsongen 2019

H75 Serierna år 2020

Vi spelar från Röd Tee (el. motsvarande)


Styrgruppen för MSV H75/80 har vid styrelsemötet (telefonmöte)den 7 april beslutat att inställa seriespelet 2020 med hänsyn tagen till de rekommendationer som SGF, andra organisationer och myndigheter utfärdat.
Vi ber att få återkomma om årsmöte och sluttävling om omständigheterna så tillåter i början av augusti .
Med vänliga hälsningar och önskan om en fin sommar trots allt.
MSV H75/80/Styrgruppen

MsV H75 innehåller i år fyra serier:

Serie Norr med elva lag

Serie Öst med tio lag

Serie Väst med nio lag

Serie Mitt med elva lag

Max Hcp som spelare får tillgodogöra sig är 28,0

Resultat spelsäsongen 2019

H80 Serierna år 2020

Styrgruppen H75 administrerar även två serier för herrar 80 år eller äldre.

Serie Väst med 8 lag

Serie Öst med 8 lag